UNICEF obeležio Dan bezbednog interneta: Kako zaštititi decu

U organizaciji UNICEF-a u Srbiji obeležen je Dan bezbednog interneta, uključivanjem partnera iz Vlade, privatnog sektora, regulatora i kreatora politika koji zajedno učestvuju u kreiranju bezbednog digitalnog okruženja za decu, saopšteno je iz UNICEF-a.

Skup su otvorile ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija, Tatjana Matić i direktorka UNICEF-a u Srbiji, Dejana Kostadinova.

Svesni povećanih rizika koje nosi digitalno doba po bezbednost dece i mladih i neophodnosti da se na njih odgovori, današnja konferencija je stavila akcenat na važnost integrisanog kreiranja adekvatnog u prevazilaženje digitalnih rizika.

„Pandemija je negativno uticala na naše živote na mnogo različitih načina, međutim postoji jedno njeno pozitivno nasleđe – ubrzani prelazak na digitalne usluge i platforme, uglavnom u finansijama, obrazovanju, zdravstvu i radu na daljinu. Kako digitalna tehnologija nastavlja da napreduje, više pažnje se posvećuje definisanju pravila i normi koje regulišu internet. Međutim, efikasna zaštita zahteva zajedničke akcije svih zainteresovanih strana – vlada, biznisa, civilnog sektora, međunarodnih organizacija, roditeljskih udruženja, i drugih, jer povećana upotreba interneta može da dovede decu u veći rizik od nasilja na mreži, poput seksualne eksploatacije i zlostavljanja. Naša je odgovornost da ublažimo te rizike i uvek imamo na umu ranjivost dece, dok istovremeno, mere za ublažavanje rizika treba da budu uravnotežene sa pravima dece na slobodu izražavanja, pristup informacijama i privatnost“, izjavila je direktorka UNICEF-a u Srbiji Dejana Kostadinova.

Prava deteta garantovana UN Konvencijom o pravima deteta važe i u digitalnom svetu, kao i obaveze države i poslovne zajednice da obezbede deci da ostvare svoja prava, podsećaju iz UNICEF-a.

“U centru digitalne politike Srbije nalaze se deca i mladi u najranijem dobu i zato je obeležavanje Dana bezbednosti na internetu važno pre svega kako bismo afirmisali korišćenje interneta i drugih informaciono-komunikacionih tehnologija i alata, ali sa naglaskom na pravilnoj selekciji sadržaja i bezbednosti. Cilj koji je pred nama, posebno u trenutku kada je pandemija naglo preusmerila celokupno društvo na onlajn platforme, a posebno najmlađe, jeste da se upravo njima, usadi svest o prednostima modernih tehnologija, kao i o bezbednosnim rizicima o kojima treba voditi računa. Resorno Ministarstvo za telekomunikacije kontinuirano radi na razvoju digitalne pismenosti kako dece i mladih, tako i njihovih roditelja i nastavnika i u cilju prevencije i edukacije, sprovodi projekte i kampanje za pametnu i bezbednu upotrebu novih tehnologija u obrazovanju, kao i projekte razvoja infrastrukture u osnovnim školama koja deci omogućavaju iskorišćenje svih prednosti novih tehnologija u savremenom društvu. Nacionalni kontakt centar osnovan pri Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija 2017. godine, predstavlja jedinstveno mesto za pružanje saveta u vezi sa bezbednošću dece na internetu, kao i za prosleđivanje prijava o štetnom, neprimerenom ili nelegalnom sadržaju i ponašanju na internetu. Ovaj za sada jedini, institucionalni mehanizam u regionu koji se bavi prevencijom i reagovanjem na ugrožavanje dece u digitalnom okruženju, pruža mogućnost građanima da se besplatno obrate na kontakt telefon ili putem onlajn platforme Pametno i bezbedno”, izjavila je ministarka Tatjana Matić.

U saopštenju se navodi da privatni sektor ima direktan i indirektan uticaj na decu i može da pomogne u informisanju i osnaživanju dece da razvijaju veštine “digitalne otpornosti” – odnosno, znanje o tome kako se kretati i reagovati na rizike.

Kako je saopšteno, učesnici panela Bezbednost dece na internetu, bili su: A1 – Đorđe Vuksanović (Stariji direktor za transformaciju), SBB – Iva Gajić (direktorka za odnose s javnošću), Telekom Srbija – Mila Milenković (direktorka Sektora za strategiju), Telenor Srbija – Milica Begenišić (Senior ekspert za održivi razvoj i organizaciju događaja), Music Star Production – Igor Marić i Emina Beković, iz Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu, pri Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.

„U svetlu sve većeg broja slučajeva digitalnog nasilja u našoj zemlji i regionu, koje vrlo često ostavlja tragične posledice, kao društveno odgovorna kompanija, Music Star Production poziva svoje izvođače, a i publiku da se priključe kampanji #slavimoživot koja ima za cilj podizanje svesti o digitalnom nasilju među mladima i štetnim posledicama koje ima na mentalno zdravlje. Vrlo često najveći uticaj na mlade imaju upravo njihovi omiljeni izvođači. Muzika je umetnost, ekspresija svake generacije i kao takva treba da ima pozitivan uticaj na naše raspoloženje i na naš život. Zato mi želimo da naši izvođači i publika slave život, i da podignu glas protiv svakog vida nasilja, posebno na internetu koje najviše pogađa upravo njih“, izjavio je Igor Marić iz kompanije Music Star Production.

Učesnici panela su se složili da bez obzira na konkurentnost na tržištu žele da udruže snage i resurse i da zajedničkim delovanjem doprinesu bezbednijem digitalnom okruženju za decu i mlade.

Drugi panel, pod nazivom Stereotipi u oglašavanju i uticaj marketinga na decu, koji su zajednički organizovali UNICEF i Nacionalna asocijacija za etičke standarde u oglašavanju (NAESO), bio je posvećen izbegavanju stereotipa i predrasuda u oglašavanju, koji od najranijeg uzrasta utiču na kreiranje stavova kod dece i mladih, posebno u pogledu rodne ravnopravnosti i kreiranja nedostižnih imperativa lepote i merila uspeha pojedinca.

Poruke koje dolaze do dece putem marketing i komercijalnih sadržaja, a koje nisu namenjene direktno njima, imaju poseban uticaj, jer ih roditelji po pravilu, teže prepoznaju kao potencijalno štetne po bezbednost svoje dece.

“Deca i porodice su izloženi velikoj količini oglašavanja i medija i dokazano je da rodna stereotipizacija u marketinškim porukama ima značajan uticaj na decu i mlade. Diskriminatorni rodni stereotipi mogu naneti štetu tako što ograničavaju mogućnosti i devojčicama i dečacima ili ih navode na rizična ponašanja: kod devojčica, socijalizacija može dovesti do smanjenog osećaja kontrole ili ograničenog obrazovanja i ekonomskih mogućnosti, dok kod dečaka socijalizacija može dovesti do ograničenog učešća u porodičnom životu ili rodno zasnovanog nasilja. NAESO i UNICEF će tokom ove godine organizovati nekoliko radionica za oglašivače, medije, zaposlene u kreativnim industrijama, koji imaju najveći uticaj na poruke koje se šalju deci, sa ciljem zajedničkog rada na podizanju svesti o primeni etičkih standarda u tržišnim komunikacijama kako bi promovisali najbolje prakse u kontekstu odgovornog uticaja na decu i mlade”, izjavila je Vanda Kučera, predsednica Upravnog odbora NAESO.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *