UREDBE VLADE SRBIJE o neiskorišćenim ulaznicama za otkazane ili odložene događaje

Na osnovu usvojene Uredbe Vlade Srbije o neiskorišćenim ulaznicama za otkazane ili odložene događaje, organizator može kupcu ponuditi da je iskoristi prilikom narednog održavanja događaja ili za neku drugu manifestaciju u njegovoj organizaciji (najkasnije do 31.12.2021.) Uredbu možete preuzeti na sledećem linku:

https://www.paragraf.rs/propisi/uredba-o-ponudi-vazenja-kupljenih-ulaznica-za-otkazane-dogadjaje.html