Duran Duran

Kao što je i moglo da se očekuje, nastup grupe ”Duran Duran” sigurno će biti zapamćen kao jedan od najvećih koncertnih događaja sezone u Srbiji, ako ne i najveći.